Εθνικός σύμβουλος/σύμβουλος υγείας και ανθρωπιστικής βοήθειας – Κολομβία

Τοποθεσία: Κολομβία με δυνατότητα να ταξιδεύει εντός της χώρας, μεταξύ άλλων σε αβέβαια πλαίσια

Διάρκεια: Συμβόλαιο 12 μηνών (εξαρτάται από τη χρηματοδότηση από ανανεώσιμες πηγές)

Αναφορές σε: Ανώτερος Σύμβουλος ανθρωπιστικής βοήθειας

Οι αιτήσεις κλείνουν: 30 Νοεμβρίου 2022; οι αιτήσεις θα εξετάζονται σε κυλιόμενη βάση

Ημερομηνία έναρξης: η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη

Περίληψη

Το All Survivors Project (ASP) αναζητά έναν Εθνικό Σύμβουλο Υγείας και Ανθρωπιστικής Υποστήριξης στην Κολομβία για να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την έρευνα και την υπεράσπιση του για την ιατρική και ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη (MHPSS) ως απάντηση στη σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις (CRSV ) εναντίον ανδρών, αγοριών και/συμπεριλαμβανομένων ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και χαρακτηριστικών φύλου (SOGIESC).

Σε στενή συνεργασία με τον Ανώτερο Ανθρωπιστικό Σύμβουλο, ο Εθνικός Σύμβουλος θα βοηθήσει στον καθορισμό οργανωτικών στρατηγικών σε επίπεδο χώρας, θα αναπτύξει το πρόγραμμα ανταπόκρισης στην υγεία CRSV με επίκεντρο τους επιζώντες, θα ηγηθεί και/ή θα συμβάλει σημαντικά σε συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες και θα ηγηθεί της εργασίας του ASP με σχετικές διακυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς υγείας/ανθρωπιστικής βοήθειας σε εθνικό επίπεδο στην Κολομβία.

Σχετικά με το έργο All Survivors

Η αποστολή της ASP είναι να υποστηρίξει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξάλειψη του CRSV και την ενίσχυση των εθνικών και διεθνών απαντήσεων σε αυτό μέσω έρευνας και δράσης για το CRSV εναντίον ανδρών, αγοριών και/συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διάφορα SOGIESC.

Η ASP διαθέτει μια ομάδα προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και από το 2020 δραστηριοποιείται στην Κολομβία ως μία από τις χώρες εστίασής της.

Σχετικά με εσένα

Θα έχετε αποδεδειγμένη γνώση και τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε θέματα υγείας/ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στη σεξουαλική βία και τη βία λόγω φύλου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης. Οι βασικές εμπειρίες και δεξιότητες θα περιλαμβάνουν:

• Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία/Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία, Παγκόσμια Υγεία ή παρόμοια.

• Σε βάθος κατανόηση της υγείας και άλλων ανθρωπιστικών απαντήσεων στην Κολομβία και εκτεταμένη εμπειρία εργασίας για τη σεξουαλική βία και τη βία λόγω φύλου στη χώρα, με αποδεδειγμένο ιστορικό εφαρμογής προσεγγίσεων με επίκεντρο τους επιζώντες στην ανάπτυξη πολιτικής και προγραμμάτων.

• Σε βάθος κατανόηση του φύλου και εμπειρία στην εφαρμογή της προοπτικής του φύλου στην εργασία σας. Προτιμάται η εμπειρία εργασίας με άνδρες θύματα/επιζώντες CRSV και ζητήματα LGBTI+.

• Γνώση και εμπειρία από την εργασία με παιδιά που επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που επιζούν του CRSV.

• Εμπειρία επηρεασμού του σχεδιασμού πολιτικών και προγραμμάτων σε επίπεδο χώρας και εις βάθος γνώση των βασικών εξελίξεων και συζητήσεων που σχετίζονται με επικεντρωμένες στον επιζώντα απαντήσεις στο CRSV.

• Ικανότητα στρατηγικής σκέψης και εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών.

• Εμπειρία στην υπεράσπιση θεμάτων που σχετίζονται με τις απαντήσεις στην υγεία στο CRSV σε εθνικό επίπεδο.

• Ισχυρή εμπειρία στην εργασία με θύματα/επιζώντες και σε συνεργασία με άλλους Ι/ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στην Κολομβία.

• Επέδειξε δεξιότητες ανάλυσης και σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικών δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα αγγλικά και τα ισπανικά.

• Ικανότητα αυτοελέγχου και εργασίας υπό πίεση.

• Ικανότητα εργασίας με ευέλικτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής εργασίας νωρίς το πρωί/μετά το ωράριο λόγω της γεωγραφικής ποικιλομορφίας των μελών της ομάδας.

Οι αρμοδιότητες θα περιλαμβάνουν:

· Συνεργαστείτε με τον Ανώτερο Ανθρωπιστικό Σύμβουλο της ASP και το προσωπικό/συμβούλους για να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης του CRSV εναντίον ανδρών, αγοριών και/συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαφορετικά SOGIESCs.

· Καθοδηγεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών για την ενίσχυση της πρόσβασης σε ιατρικές απαντήσεις και απαντήσεις MHPSS με επίκεντρο τους επιζώντες, με γνώμονα το φύλο, για άνδρες και/συμπεριλαμβανομένου LGBTI+ θύματα/επιζώντες CRSV.

· Διεξαγωγή και παροχή έρευνας και ανάλυσης σχετικά με συναφή πολιτική και άλλα θέματα όπως απαιτείται,

· Προσδιορισμός ευκαιριών επηρεασμού της ανάπτυξης πολιτικής και πρακτικής σε σχέση με

ιατρικές/MHPSS απαντήσεις στο CRSV σε εθνικό επίπεδο και ανάληψη συνηγορίας, παραγωγή εκθέσεων, ενημερώσεων και δηλώσεων και μέσων ενημέρωσης/μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

· Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με βασικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς και εκπροσώπηση της ASP σε βασικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και με τα μέσα ενημέρωσης.

· Συμμορφωθείτε με όλες τις πολιτικές και διαδικασίες ASP.

· Άλλες εργασίες όπως απαιτείται.

Η ASP έχει σαφείς δεσμεύσεις για την προστασία όλων με τους οποίους έρχεται σε επαφή, άμεσα ή έμμεσα, και ο υφιστάμενος φορέας θα πρέπει να εργαστεί στο πλαίσιο της πολιτικής διασφάλισης και του κώδικα δεοντολογίας της ASP. Οι έλεγχοι ιστορικού πριν από την απασχόληση θα αντικατοπτρίζουν αυτές τις δεσμεύσεις διασφαλίσεων.

Αποζημίωση

Ανταγωνιστική μηνιαία συμβουλευτική αμοιβή με βάση την εμπειρία. Η ASP είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε τις αιτήσεις από αυτούς που θα ενισχύσουν την ποικιλομορφία του προσωπικού μας.

Διαδικασία πρόσληψης

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Μπογκοτά την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, κατά προτίμηση αυτοπροσώπως. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά και Ισπανικά. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί μπορεί να υποβληθούν σε μια σύντομη τεχνική δοκιμασία πριν από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Πώς να εφαρμόσει

Παρακαλούμε υποβάλετε τα ακόλουθα στα αγγλικά στη διεύθυνση [email protected] για να ληφθούν υπόψη για αυτήν την κενή θέση:

1. Συνοδευτική επιστολή/email που περιγράφει το ενδιαφέρον σας για τη θέση και επισημαίνει τη σχετική σας θέση

εμπειρία (μέγιστο μία σελίδα).

2. Βιογραφικό ή βιογραφικό.

3. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας για δύο επαγγελματικές αναφορές. Το All Survivors Project δεν θα συνδέεται με παραπομπές χωρίς την άδειά σας.

Στείλτε αρχεία μόνο σε μορφή αρχείου PDF, τα συμπιεσμένα αρχεία δεν θα ανοίξουν. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται σε κυλιόμενη βάση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *