Ζυρίχη Ασφαλιστική: Ενίσχυση της φιλοδοξίας μας ESG

Ενίσχυση της φιλοδοξίας μας για ESG

Νοέμβριος 2022

Παρουσίαση του επενδυτή

Zurich Insurance Group

Δείκτης

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Στρατηγική

4 – 9

ESG φιλοδοξία

10-16

Πελάτης

17 – 25

Ενας πλανήτης

26 – 33

Ανθρωποι

34 – 37

Κοινότητες

38-40

Εταιρική διαχείριση

41 – 45

Ανταμοιβή

46-50

© Ζυρίχη

Νοέμβριος 2022

Ενίσχυση της φιλοδοξίας μας για ESG

2

Μηνύματα-κλειδιά

Στρατηγική

ESG φιλοδοξία

Οι πελάτες

Ενας πλανήτης

Ανθρωποι

διαχείριση

© Ζυρίχη

Έχουμε επιδείξει στοχευμένη παράδοση, είμαστε σε καλό δρόμο για να υπερβούμε όλους τους στόχους για την περίοδο 2020-2022 και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια φιλόδοξη ατζέντα για τον κύκλο 2023-25.

Σύμφωνα με τη φιλοδοξία μας να γίνουμε μια από τις πιο υπεύθυνες και πιο επιδράσεις επιχειρήσεις στον κόσμο, εντείνουμε τις φιλοδοξίες και τις ενέργειές μας προς τους πελάτες, τον πλανήτη και τους ανθρώπους

Υποστηρίζουμε τη μεταμόρφωση των πελατών μας σε ένα βιώσιμο μέλλον σε όλη την ασφαλιστική αλυσίδα

Οδηγούμε τη μετάβαση στη μηδενική καθαρή θέση, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας στην ασφάλιση

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα των ανθρώπων υποστηρίζει τη δια βίου απασχολησιμότητα των ανθρώπων μας, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες των πελατών

Οι υγιείς πρακτικές διακυβέρνησής μας και αμοιβών είναι θεμελιώδεις για τη φιλοδοξία μας για την ESG

Νοέμβριος 2022

Ενίσχυση της φιλοδοξίας μας για ESG

3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Μηνύματα-κλειδιά

Εστιασμένη απόδοση

Μειωμένη μεταβλητότητα

Προσανατολισμός πελάτη

Ηγεσία ESG

Αυξημένη φιλοδοξία

© Ζυρίχη

Έχουμε επιδείξει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και στοχευμένη παράδοση κατά τους δύο προηγούμενους στρατηγικούς κύκλους και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να υπερβούμε όλους τους στόχους 2020-2022.

Μειώσαμε τη μεταβλητότητα κεφαλαίων και κερδών μέσω στοχευμένης δράσης σε όλες τις επιχειρήσεις μας, αντιμετώπισης των ανοιγμάτων αιχμής και βελτιστοποιώντας τις αποδόσεις

Συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό μας με επίκεντρο τον πελάτη, επενδύοντας σε δυνατότητες και τεχνολογία για να δημιουργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις και να γίνουμε ο ασφαλιστής της επιλογής

Βρισκόμαστε στο δρόμο για να γίνουμε μια από τις πιο υπεύθυνες και επιδράσεις επιχειρήσεις στον κόσμο, τοποθετώντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της δέσμευσης του οργανισμού μας και των ενδιαφερομένων

Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια φιλόδοξη ατζέντα για τον κύκλο 2023-2025, αξιοποιώντας τις τεχνικές δυνάμεις μας και υλοποιώντας το στρατηγικό μας όραμα

Νοέμβριος 2022

Ενίσχυση της φιλοδοξίας μας για ESG

5

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το αρχικό περιεχόμενο. Για να συνεχίσετε να το διαβάζετε, ανοίξτε το αρχικό έγγραφο εδώ.

Αντίκρουση

Zurich Insurance Group AG δημοσιεύστε αυτό το περιεχόμενο στο 22 Νοεμβρίου 2022 και φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Διανέμεται από το Public, χωρίς επεξεργασία και αναλλοίωτη, στις 22 Νοεμβρίου 2022 13:45:02 UTC.

Publicnow 2022

Όλα τα νέα για την ZURICH INSURANCE GROUP LTD

Συστάσεις Αναλυτών για τη ZURICH INSURANCE GROUP LTD

Πωλήσεις 2022 55 334 Μ
57 742 Μ
57 742 Μ
Καθαρά έσοδα 2022 4 669 Μ
4.872 μ
4.872 μ
Καθαρό χρέος 2022 9.904 Μ
10.335 Μ
10.335 Μ
Αναλογία P/E 2022 14,4x
Απόδοση 2022 5,32%
κεφαλαίο 66 049 Μ
68 924 Μ
68 924 Μ
EV / Πωλήσεις 2022 1,37x
EV / Πωλήσεις 2023 1,33x
Αριθμός εργαζομένων 56.000
Δωρεάν ιστιοπλοΐα 98,4%

Graphics ZURICH INSURANCE GROUP LTD
Διάρκεια:

Περίοδος :

Διάγραμμα τεχνικής ανάλυσης Zurich Insurance Group Ltd |  MarketScreener

Τάσεις Τεχνικής Ανάλυσης ZURICH INSURANCE GROUP LTD

Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμος Μακροπρόθεσμα
Τάσεις Μπίτσι Μπίτσι Ουδέτερος

Εξέλιξη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων

πουλάω

Αγοράζει

Μέση συναίνεση ΕΚΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
Αριθμός αναλυτών 17
Τελευταία τιμή κλεισίματος 445,40 CHF
Μέση τιμή στόχου 489,84 CHF
Διάδοση / Μέσος στόχος 9,98%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *