Η αγορά μπαταριών μολύβδου-οξέος των ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 939,46 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Brookfield Business Partners LP και την C&D Technologies Inc. Μεταξύ των βασικών προμηθευτών

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 22 Νοεμβρίου 2022 /PRNewswire/ — Το Μέγεθος αγοράς μπαταριών μολύβδου οξέος των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 939,46 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το 2021 έως το 2026. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξης της αγοράς αναμένεται να επιταχυνθεί με CAGR 2,82% κατά την περίοδο πρόβλεψης. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να αποδοθεί στην αυξανόμενη εστίαση στους πράσινους πύργους τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, η μείωση του κόστους των μπαταριών ιόντων λιθίου μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια. Λάβετε σίγουρες αποφάσεις χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τα αναλυτικά μας στοιχεία. Κατεβάστε ένα δωρεάν δείγμα αναφοράς

Η Technavio ανακοίνωσε την τελευταία της έκθεση έρευνας αγοράς με τίτλο US Lead Acid Battery Market

Οι μεγάλες εταιρείες και οι προσφορές τους

 • Brookfield Business Partners LP – Η εταιρεία προσφέρει μπαταρίες μολύβδου-οξέος όπως Enhanced Flooded και Standard Flooded.

 • C&D Technologies Inc. – Η εταιρεία προσφέρει μπαταρίες μολύβδου-οξέος όπως UPS PLP, UPS MR, XT Series και Liberty 1000.

 • Crown Equipment Corp. – Η εταιρεία προσφέρει μπαταρίες μολύβδου-οξέος όπως Flat Plate και Tubular.

 • East Penn Manufacturing Co. Inc. – Η εταιρεία προσφέρει μπαταρίες μολύβδου-οξέος όπως μπαταρίες AGM VRLA.

 • Energizer Holdings Inc. – Η εταιρεία προσφέρει μπαταρίες μολύβδου όπως Premium EFB και Premium AGM.

 • Bisco Industries Inc.

 • Concorde Battery Corp.

 • EnerSys

 • Exponential Power Inc.

 • Hawker Powersource Inc.

 • Power Sonic Corp.

 • Robert Bosch GmbH

 • Μπαταρία σε ρολά

 • Scotts Emergency Lighting and Power Generation Inc.

 • Teledyne Technologies Inc.

 • Trojan Battery Co. LLC

 • US Battery Manufacturing Co.

 • UPS Battery Center Ltd.

 • Wirtz Mfg Co. Inc.

Αποκτήστε ισόβια πρόσβαση στα Technavio Insights μας! Εγγραφείτε στο βασικό μας πρόγραμμα, που χρεώνεται ετησίως στο 5000 USD

Βασικός οδηγός της αγοράς

ο αυξανόμενη εστίαση στους πράσινους πύργους τηλεπικοινωνιών ωθεί την ανάπτυξη της αγοράς. Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η πρόοδος της τεχνολογίας έχουν αυξήσει τη διείσδυση των κινητών συσκευών και των smartphone. Επιπλέον, η πτώση των τελών τηλεπικοινωνιών λόγω του έντονου ανταγωνισμού της αγοράς οδήγησε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ. Η αύξηση των συνδρομών τηλεπικοινωνιών οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων πράσινων τηλεπικοινωνιακών πύργων. Οι χειριστές πύργων μειώνουν τα αποτυπώματα άνθρακα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών επενδύουν σε εναλλακτικά συστήματα πράσινης ενέργειας για να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και τη σχετική ρύπανση. Ως εκ τούτου, η αυξανόμενη ζήτηση για καθαρή ενέργεια στον τομέα των τηλεπικοινωνιών οδηγεί σε επενδύσεις Ε&Α στην τεχνολογία μπαταριών, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Η Technavio εντοπίζει βασικές τάσεις της αγοράς, οδηγούς και προκλήσεις που θα βοηθήσουν τους πωλητές να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για να παραμείνουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Αγοράστε τώρα για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς

Προοπτικές εφαρμογής για την αγορά μπαταριών μολύβδου-οξέος των ΗΠΑ (Έσοδα, εκατ. USD, 2021-2026)

Πρόβλεψη αγοράς μπαταριών μολύβδου-οξέος των ΗΠΑ (Έσοδα, εκατ. USD, 2021-2026)

Μάθετε για τη συνεισφορά κάθε τμήματος που συνοψίζεται σε σύντομα infographics και λεπτομερείς περιγραφές.- Ζητήστε ένα ΔΩΡΕΑΝ δείγμα αναφοράς PDF

Τμηματοποίηση αγοράς

ο Κινητός θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η ζήτηση για μπαταρίες μολύβδου-οξέος αυτοκινήτων είναι ευθέως ανάλογη με τον όγκο της παραγωγής αυτοκινήτων. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αυξηθεί και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω κατά την περίοδο των προβλέψεων. Έτσι, η αυξανόμενη ζήτηση για αυτοκίνητα, ειδικά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες καθώς και σε ανεπτυγμένες αγορές όπως οι ΗΠΑ, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του τμήματος.

Σχετικές αναφορές

Αγορά μπαταριών μολύβδου-οξέος μαύρου άνθρακα κατά τύπο και γεωγραφία μπαταρίας – Πρόβλεψη και ανάλυση 2022-2026: Το μερίδιο αγοράς της αιθάλης στις μπαταρίες μολύβδου-οξέος αναμένεται να αυξηθεί κατά 116,06 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το 2021 έως το 2026 και η δυναμική ανάπτυξης της αγοράς θα επιταχυνθεί με CAGR 4,45%. Αυτή η αναφορά καλύπτει εκτενώς την τμηματοποίηση ανά τύπο μπαταρίας (Αεριζόμενο μόλυβδο-οξύ και ρυθμιζόμενο μόλυβδο-οξύ με βαλβίδες (VRLA)) και γεωγραφία (APAC, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, νότια Αμερικήκαι μέση Ανατολή και Αφρική).

Αγορά μπαταριών μολύβδου-οξέος σε Μπαγκλαντές κατά τύπο και εφαρμογή – Πρόβλεψη και ανάλυση 2022-2026: Το μερίδιο αγοράς των μπαταριών μολύβδου-οξέος σε Μπαγκλαντές αναμένεται να μεταπηδήσει σε 75,98 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το 2021 έως το 2026 και η δυναμική ανάπτυξης της αγοράς θα επιταχυνθεί με CAGR 6,75%. Αυτή η αναφορά καλύπτει εκτενώς την τμηματοποίηση κατά τύπο (σφραγισμένο & πλημμυρισμένο) και εφαρμογή (στάσιμο και κινητό).

Πεδίο εφαρμογής της αγοράς μπαταριών μολύβδου-οξέος των ΗΠΑ

Κάλυψη αναφοράς

Λεπτομέριες

Αριθμός σελίδας

120

Έτος βάσης

2021

Εκτιμώμενη περίοδος

2022-2026

Ορμή ανάπτυξης και CAGR

Επιτάχυνση σε CAGR 2,82%

Ανάπτυξη αγοράς 2022-2026

939,46 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Δομή της αγοράς

Διχασμένη

Χώρες βασικών χρηστών

ΜΑΣ

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον

Κορυφαίες εταιρείες, Ανταγωνιστικές στρατηγικές, Πεδίο δέσμευσης των καταναλωτών

Βασικές εταιρείες με προφίλ

Bisco Industries Inc., Brookfield Business Partners LP, C&D Technologies Inc., Concorde Battery Corp., Crown Equipment Corp., East Penn Manufacturing Co. Inc., Energizer Holdings Inc., EnerSys, Exponential Power Inc., Hawker Powersource Inc., Power Sonic Corp., Robert Bosch GmbH, Rolls Battery, Scotts Emergency Lighting and Power Generation Inc., Teledyne Technologies Inc., Trojan Battery Co. LLC, US Battery Manufacturing Co., UPS Battery Center Ltd. και Wirtz Mfg Co. Inc. .

Δυναμική της αγοράς

Σημαντική ανάλυση αγοράς, κινητήρια δύναμη και εμπόδια στην ανάπτυξη της αγοράς, ανάλυση ταχέως αναπτυσσόμενων και βραδέως αναπτυσσόμενων τμημάτων, ανάλυση του αντίκτυπου και της ανάκαμψης του COVID-19 και της μελλοντικής δυναμικής των καταναλωτών και ανάλυση της κατάστασης της αγοράς για την περίοδο πρόβλεψης.

Εύρος προσαρμογής

Εάν η αναφορά μας δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα που αναζητάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αναλυτές μας και να λάβετε προσαρμοσμένα τμήματα.

Εξερευνήστε αναφορές αγοράς κοινής ωφέλειας

Περιεχόμενο

1 Περίληψη

2 Τοπίο αγοράς

3 Προσαρμογή μεγέθους της αγοράς

4 Ανάλυση Πέντε Δυνάμεων

5 Τμηματοποίηση αγοράς ανά εφαρμογή

6 Τμηματοποίηση αγοράς κατά τύπο

7 Τοπίο πελατών

8 Οδηγοί, προκλήσεις και τάσεις

9 Τοπίο προμηθευτή

10 Ανάλυση προμηθευτών

11 Παράρτημα

Σχετικά με την Technavio

Η Technavio είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικής τεχνολογίας. Η έρευνά και η ανάλυσή τους επικεντρώνεται στις τάσεις των αναδυόμενων αγορών και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν ευκαιρίες στην αγορά και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των θέσεων τους στην αγορά.

Με περισσότερους από 500 ειδικούς αναλυτές, η βιβλιοθήκη αναφορών της Technavio αποτελείται από περισσότερες από 17.000 αναφορές και αυξάνεται, καλύπτοντας 800 τεχνολογίες σε 50 χώρες. Η πελατεία τους αποτελείται από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 εταιρειών του Fortune 500. Αυτή η αυξανόμενη πελατειακή βάση βασίζεται στην ολοκληρωμένη κάλυψη της Technavio, την εις βάθος έρευνα και τις πρακτικές γνώσεις αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών σε υπάρχουσες και πιθανές αγορές και την αξιολόγηση των ανταγωνιστικών τους θέσεων σε μεταβαλλόμενα σενάρια αγοράς.

Επαφές

Έρευνα Technavio
Jesse Maida
Στέλεχος ΜΜΕ και Μάρκετινγκ
ΗΠΑ: +1 844 364 1100
ΗΒ: +44 203 893 3200
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.technavio.com/

Αγορά μπαταριών μολύβδου οξέος στις ΗΠΑ

Αγορά μπαταριών μολύβδου οξέος στις ΗΠΑ

Σίσσιον

Σίσσιον

Δείτε το αρχικό περιεχόμενο λήψης πολυμέσων: https://www.prnewswire.com/news-releases/lead-acid-battery-market-in-the-us-to-grow-by-usd-939-46-million- brookfield – business-partners-lp-and-cd-technologies-inc-med-key-vendors—technavio-301684843.html

ΠΗΓΗ Technavio

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *