Η δαπαγλιφλοζίνη βελτιώνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος αναστολέας SGLT2 που έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA κατηγορίας II-IV) με μειωμένο κλάσμα εξώθησης.

Η θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη (Farxiga, AstraZeneca) βρέθηκε ότι βελτιώνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΥ) με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (EF) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο, σύμφωνα με τα ευρήματα από τις δοκιμές φάσης 3 DELIVER παρουσιάστηκε στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) 2022 και δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας.

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ήπια μειωμένη ή διατηρημένη EF έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου και νοσηλείας, καθώς και υψηλή επιβάρυνση συμπτωμάτων και σωματικούς περιορισμούς που προκαλούν κακή ποιότητα ζωής. Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος αναστολέας συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (SGLT2) που έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA κατηγορίας II-IV) με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF).

Προηγούμενη έρευνα είχε δείξει την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης στην πρόληψη και καθυστέρηση της καρδιακής και νεφρικής νόσου ενώ προστατεύει τα όργανα, ένα βασικό εύρημα λόγω των θεμελιωδών συνδέσεων μεταξύ της καρδιάς, των νεφρών και του παγκρέατος.

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι επίσης εγκεκριμένη για ενήλικες και παιδιά 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του κακώς ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2D) ως συμπλήρωμα στη δίαιτα και την άσκηση και για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου με βάση το DAPA-HF και το DAPA- Δοκιμές φάσης 3 ευρημάτων ΧΝΝ.

Το DELIVER είναι μια διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με ή χωρίς T2D. Η δαπαγλιφλοζίνη χορηγείται μία φορά την ημέρα επιπλέον της κύριας θεραπείας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Ερωτηματολόγιο Καρδιομυοπάθειας του Κάνσας Σίτι (KCCQ) για να αναλύσουν τις επιδράσεις της δαπαγλιφλοζίνης, το οποίο βρέθηκε ότι βελτιώνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, τους σωματικούς περιορισμούς και την ποιότητα ζωής, όπως μετρήθηκαν με τις βαθμολογίες KCCQ και σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος μέχρι την πρώτη εμφάνιση καρδιαγγειακού θανάτου (CV), νοσηλεία με καρδιακή ανεπάρκεια στο νοσοκομείο ή επείγουσα επίσκεψη HF. Τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν τον συνολικό αριθμό συμβάντων καρδιακής ανεπάρκειας και τον καρδιαγγειακό θάνατο, τον χρόνο μέχρι τον καρδιαγγειακό θάνατο και τον χρόνο μέχρι το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η συνολική βαθμολογία συμπτωμάτων του KCCQ ήταν ένα προκαθορισμένο βασικό δευτερεύον τελικό σημείο και οι φυσικοί περιορισμοί, η κλινική περίληψη και η γενική περίληψη αξιολογήθηκαν σε τυχαιοποίηση, 1, 4 και 8 μήνες.

Τα οφέλη διατηρήθηκαν έως και 8 μήνες με μέση βελτίωση στη συνολική βαθμολογία των συμπτωμάτων 2,4 βαθμούς, σωματικούς περιορισμούς 1,9 βαθμούς, κλινική περίληψη 2,3 βαθμούς και συνολική περίληψη 2,1 βαθμούς μεγαλύτερη από το εικονικό φάρμακο. Λιγότεροι ασθενείς που έλαβαν δαπαγλιφλοζίνη είχαν σημαντική επιδείνωση τον 8ο μήνα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και περισσότεροι είχαν τουλάχιστον μικρές, μέτριες ή μεγάλες βελτιώσεις στην κατάσταση της υγείας στους τομείς του KCCQ που αξιολογήθηκαν.

«Πολλοί ασθενείς που ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια εκτιμούν τα συμπτώματα και τη σωματική τους λειτουργία τουλάχιστον όσο και την αποφυγή του θανάτου, καθιστώντας αυτά τα αποτελέσματα εξαιρετικά κλινικά σημαντικά. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαφρώς μειωμένο και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κακή υγεία, τα ευρήματα θα πρέπει να ωθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να εξετάσουν σοβαρά την έναρξη αναστολέων SGLT2 σε αυτήν την ομάδα, ειδικά εάν οι ασθενείς είναι συμπτωματικοί», δήλωσε ο Mikhail Kosiborod, MD, καρδιολόγος. στο Ινστιτούτο Καρδιάς του St.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Το Farxiga βελτίωσε τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε ασθενείς με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης στη δοκιμή φάσης III DELIVER. AstraZeneca. 7 Νοεμβρίου 2022. Πρόσβαση στις 8 Νοεμβρίου 2022. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2022/farxiga-improved-symptom-burden-in-deliver-phase-iii-trial. html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *