5 Μετοχές και Μετοχές προς Κέρδος από Αυξημένες Συναλλαγές

Ένα συναρπαστικό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων συμβάλλει στην αύξηση των κερδών των συμμετεχόντων στον κλάδο Zacks Securities and Exchanges. Η αύξηση του όγκου συναλλαγών, η επέκταση προϊόντων μέσω συνετών εξαγορών και η αυξημένη υιοθέτηση μεγαλύτερου αριθμού περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αναμένεται να ωφεληθούν Intercontinental Exchange Inc. ΠΑΓΟΣ, Όμιλος CME CME, Παγκόσμιες Αγορές Cboe CBOE, Nasdaq NDAQ και MarketAxess Holdings MKTX. Η αυξανόμενη εστίαση στην επιτάχυνση της μη εμπορικής βάσης εσόδων τους, η οποία περιλαμβάνει τεχνολογία αγοράς, εισαγωγές και έσοδα από πληροφορίες, εμποτίζει το επιχειρηματικό προφίλ των παραγόντων του κλάδου με δυναμισμό. Ωστόσο, οι αλλαγές στα επενδυτικά πρότυπα καθώς και οι προτεραιότητες και η κανονιστική συμμόρφωση δημιουργούν προκλήσεις.

Για τον κλάδο

Η βιομηχανία Zacks Securities and Exchanges αποτελείται από εταιρείες που διαχειρίζονται ηλεκτρονικές αγορές που διευκολύνουν την αγορά και πώληση μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ομολόγων ή συμβάσεων εμπορευμάτων. Διευκολύνουν τις συναλλαγές μιας ποικιλίας προϊόντων σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφίες. Παράγουν έσοδα από προμήθειες που λαμβάνουν από εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια τους. Παρέχουν επίσης μια σειρά παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών και αγορών εμπορευμάτων με δεδομένα και υπηρεσίες καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων τιμών και αναφοράς, δεδομένων ανταλλαγής, αναλυτικών στοιχείων, έκδοσης, υπηρεσιών ευρετηρίου, επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου, επιτραπέζιων υπολογιστών και λύσεων συνδεσιμότητας, καθώς και εταιρικές και υπηρεσίες καταχώρισης ETF για τις ανταλλαγές μετοχών χρημάτων των παραγόντων του κλάδου. Ο κλάδος είναι μάρτυρας μιας αυξανόμενης υιοθέτησης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Ωστόσο, οι παίκτες πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά απαιτητικών κανονισμών.

3 Τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου των κινητών αξιών και του χρηματιστηρίου

Η αστάθεια τροφοδοτεί τον όγκο συναλλαγών: Οι παίκτες του κλάδου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών για έσοδα. Οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση συναλλαγών, την εκκαθάριση, τις υπηρεσίες διακανονισμού για συμβάσεις τίτλων και εμπορευμάτων, τις υπηρεσίες εισαγωγής στο χρηματιστήριο καθώς και τις υπηρεσίες συστημάτων διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης. Άλλες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν δεδομένα και προϊόντα χρηματοοικονομικού ευρετηρίου, μαζί με πληροφορίες και υπηρεσίες δημόσιας εταιρείας. Η μεγιστοποίηση των προμηθειών συναλλαγής και εκκαθάρισης και η μείωση του κόστους που βασίζεται στη συναλλαγή οδηγεί σε κέρδη. Σταθερή αύξηση του όγκου συναλλαγών, λόγω της αστάθειας των συναλλαγών, τροφοδοτεί τις προμήθειες συναλλαγών και εκκαθάρισης (σημαντικό στοιχείο των κορυφαίων παικτών του κλάδου). Η αυξανόμενη εστίαση στην επιτάχυνση της βάσης εσόδων εκτός συναλλαγών, η οποία περιλαμβάνει την τεχνολογία της αγοράς, τις εισαγωγές και τα έσοδα από πληροφορίες, εμπνέει δυναμισμό στα επιχειρηματικά προφίλ των παραγόντων του κλάδου.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Ο κλάδος συνεχίζει να γίνεται μάρτυρας συγχωνεύσεων και εξαγορών με εταιρείες που αξιολογούν ευκαιρίες να συμπληρώσουν τις εσωτερικές ιστορίες ανάπτυξής τους μέσω στρατηγικών συμμαχιών ή επιχειρηματικών ή τεχνολογικών εξαγορών. Τους επιτρέπουν να διεισδύσουν σε αναξιοποίητες αγορές, να προσφέρουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να αυξήσουν την αξία των πλατφορμών τους και των υφιστάμενων εργασιών που σχετίζονται με το εμπόριο. Επιπλέον, οι στρατηγικές εξαγορές οδηγούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων (ο κύριος καταλύτης ανάπτυξης) και βοηθούν τους παίκτες του κλάδου να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην εγχώρια αγορά καθώς και να ενισχύσουν το παγκόσμιο αποτύπωμά τους.

Συνεχής επένδυση στην τεχνολογία: Οι παίκτες του κλάδου συνεχίζουν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική ανάπτυξη. Η εστίαση στην οικοδόμηση ενός στρατηγικού μοντέλου οικονομικής αγοράς μέσω της τεχνολογικής προόδου και της αναβάθμισης προϊόντων και υπηρεσιών θα βοηθήσει όλα τα χρηματιστήρια να παραμείνουν ζωντανά εν μέσω μεταβαλλόμενης δυναμικής του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια, οι παίκτες έχουν λανσάρει μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες που βασίζονται στη μηχανική εκμάθηση, την αυτοματοποίηση και τους αλγόριθμους που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τις αποφάσεις συναλλαγών μειώνοντας παράλληλα τις αναποτελεσματικές συναλλαγές, τις απειλές στον κυβερνοχώρο και το ανθρώπινο λάθος, επιταχύνοντας έτσι τη συχνότητα συναλλαγών. Οι παίκτες επενδύουν επίσης στην αυτοματοποίηση μη επιχειρηματικών λειτουργιών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εσόδων για τις εταιρείες.

Το Zacks Industry Rank δείχνει μια λαμπερή προοπτική

Η βιομηχανία Zacks Securities and Exchanges στεγάζεται στον ευρύτερο κλάδο Zacks Financials. Φέρει μια κατάταξη Zacks Industry #73, η οποία την τοποθετεί στο κορυφαίο 29% των 253 βιομηχανιών Zacks.

Η κατάταξη Zacks Industry Rank του ομίλου, η οποία είναι στην πραγματικότητα ο μέσος όρος της κατάταξης Zacks όλων των μετοχών μελών, αντανακλά μια ζοφερή βραχυπρόθεσμη προοπτική. Η έρευνά μας δείχνει ότι το κορυφαίο 50% των βιομηχανιών που κατατάσσονται στην Zacks ξεπερνούν τις επιδόσεις του κατώτερου 50% κατά περισσότερο από 2 προς 1.

Η θέση του κλάδου στο κορυφαίο 50% των βιομηχανιών που κατατάσσονται στην Zacks είναι αποτέλεσμα των θετικών προοπτικών κερδών των εταιρειών που αποτελούν το σύνολο. Εξετάζοντας τις αναθεωρήσεις των συνολικών εκτιμήσεων για τα κέρδη, φαίνεται ότι οι αναλυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες αύξησης των κερδών αυτού του ομίλου.

Πριν παρουσιάσουμε μερικές μετοχές και μετοχές που αξίζει να εξετάσετε για το χαρτοφυλάκιό σας, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόσφατη απόδοση του χρηματιστηρίου και την εικόνα αποτίμησης.

Ο κλάδος παρουσίασε χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον κλάδο και ο S&P 500

Ο κλάδος των Zacks Securities & Exchange παρουσίασε χαμηλότερες επιδόσεις στον ευρύτερο τομέα Zacks Finance καθώς και στον Zacks S&P 500 composite κατά το περασμένο έτος. Ο κλάδος υποχωρεί 36,4%, σε σύγκριση με την πτώση του ευρύτερου κλάδου κατά 12,4% και την πτώση του Zacks S&P 500 composite κατά 16,8% στο εν λόγω χρονικό πλαίσιο.

Απόδοση τιμής ενός έτους

Τρέχουσα αξιολόγηση του κλάδου

Σε τελική βάση 12 μηνών από την τιμή προς τη λογιστική (P/B), η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μετοχών, ο κλάδος διαπραγματεύεται επί του παρόντος στο 2,82Χ, σε σύγκριση με το 5,53Χ του S&P 500 και το 3,37Χ του κλάδου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο κλάδος διαπραγματεύτηκε έως και 4,77Χ, έως και 2,28Χ και με διάμεσο 3,24Χ, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα.

Αναλογία τιμής προς κράτηση (P/B) (TTM)

Αναλογία τιμής προς κράτηση (P/B) (TTM)

5 Μετοχές και μετοχές για παρακολούθηση

Διαθέτουμε μία εταιρεία Zacks Rank #1 (Strong Buy) και τέσσερις μετοχές Zacks Rank #3 (Hold) από τον τομέα Securities & Exchange. Μπορείς να δεις η πλήρης λίστα των σημερινών μετοχών Zacks #1 Κατάταξη εδώ.

Παγκόσμιες Αγορές Cboe: Με έδρα το Σικάγο του Ιλινόις, η Cboe Global, επί του παρόντος με Zacks Rank #1, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς ανταλλαγής σε όγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως για συναλλαγές ETP. Η εταιρεία είναι έτοιμη για ανάπτυξη δεδομένης της διευρυνόμενης σειράς προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, της διευρυνόμενης γεωγραφικής εμβέλειας, του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μείγματος με επαναλαμβανόμενα έσοδα και της τεχνολογίας μόχλευσης.

Η συναινετική εκτίμηση του Zacks για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας το 2022 και το 2023 δείχνει αυξήσεις από έτος σε έτος κατά 12,1% και 3%, αντίστοιχα. Ήρθε με μέση έκπληξη τεσσάρων τετάρτων 4,95%. Η συναινετική εκτίμηση για το 2022 έχει αυξηθεί κατά ένα σεντ τις τελευταίες επτά ημέρες.

Τιμή και συναίνεση: CBOE

Nasdaq: Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η Nasdaq είναι κορυφαίος πάροχος διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης, τεχνολογίας αγοράς, ρυθμιστικών αρχών, καταχωρίσεων κινητών αξιών, πληροφοριών και υπηρεσιών σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες. Η στρατηγική της να επιταχύνει τη μη εμπορική βάση εσόδων της, να μεγιστοποιήσει με επιτυχία τις ευκαιρίες ως πάροχος τεχνολογίας και αναλυτικών στοιχείων και να αυξήσει τις βασικές επιχειρήσεις της αγοράς, καθώς και να ενισχύσει την εστίασή της σε επιχειρήσεις τεχνολογίας αγοράς και υπηρεσιών πληροφοριών, θα συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη. Το NDAQ φέρει επί του παρόντος μια κατάταξη Zacks #3.

Η εκτίμηση της συναίνεσης Zacks για το EPS της εταιρείας για το 2022 δείχνει αύξηση 6,4% από το αναφερόμενο ποσοστό του προηγούμενου έτους, ενώ για το 2023 υποδηλώνει αύξηση 5,2% από έτος σε έτος. Ήρθε με μέση έκπληξη τεσσάρων τετάρτων 5,88%. Ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των μακροπρόθεσμων κερδών είναι συνδεδεμένος στο 4,7%. Η συναινετική εκτίμηση EPS της εταιρείας για το 2022 κινήθηκε βόρεια του 1 σεντ τις τελευταίες επτά ημέρες.

Τιμή και συναίνεση: NDAQ

Διηπειρωτική ανταλλαγή: Με έδρα την Ατλάντα της Τζόρτζια, η ICE είναι κορυφαίος παγκόσμιος φορέας εκμετάλλευσης ρυθμιζόμενων χρηματιστηρίων, γραφείων συμψηφισμού και τόπων διαπραγμάτευσης και πάροχος υπηρεσιών δεδομένων εμπορευμάτων, χρηματοοικονομικών, σταθερού εισοδήματος και κεφαλαιαγορών. Η ICE είναι έτοιμη να αναπτυχθεί, αξιοποιώντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και δύναμη στις παγκόσμιες υπηρεσίες δεδομένων. Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στη βιομηχανία στεγαστικών δανείων κατοικιών των ΗΠΑ θα ευνοήσει την τεχνολογία των στεγαστικών δανείων. Το ICE, το οποίο επί του παρόντος φέρει Zacks Rank #3, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο υποθηκών.

Η εκτίμηση της συναίνεσης του Zacks για το EPS του 2022 της εταιρείας δείχνει αύξηση 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2023 υποδηλώνει αύξηση 6,3% από έτος σε έτος. Βγήκε με μέση έκπληξη τεσσάρων τετάρτων 2,33%. Ο αναμενόμενος μακροπρόθεσμος ρυθμός αύξησης των εσόδων είναι συνδεδεμένος στο 7%. Οι συναινετικές εκτιμήσεις για το EPS του 2022 της εταιρείας έχουν μετακινηθεί 2 σεντς βόρεια τις τελευταίες 30 ημέρες.

Τιμή και συναίνεση: ICE

Όμιλος CME: Με έδρα το Σικάγο του Ιλινόις, ο Όμιλος CME διαθέτει το μεγαλύτερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης στον κόσμο από άποψη όγκου συναλλαγών καθώς και πλασματικής αξίας συναλλαγών. Μελλοντικές προσπάθειες επέκτασης προϊόντων σε αναδυόμενες αγορές, μη συναλλακτικές δυνατότητες, προσφορές εξωχρηματιστηριακών, διασταυρούμενες πωλήσεις μέσω συμμαχιών, ισχυρή παγκόσμια παρουσία και σταθερή ρευστότητα θα πρέπει να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αυτής της εταιρείας Zacks #3.

Η συναινετική εκτίμηση του Zacks για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για το 2022 και το 2023 δείχνει αύξηση 19,3% και 4,4% σε ετήσια βάση. Βγήκε με μέση έκπληξη τεσσάρων τετάρτων 2,98%. Ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των μακροπρόθεσμων κερδών είναι συνδεδεμένος στο 7,8%. Οι συναινετικές εκτιμήσεις της εταιρείας για το 2022 και το 2023 έχουν μετακινηθεί 0,4% και 0,1% βόρεια τις τελευταίες 30 ημέρες.

Τιμή και συναίνεση: CME

MarketAxess Holdings: Η MarketAxess Holdings με έδρα τη Νέα Υόρκη είναι μια κορυφαία πλατφόρμα συναλλαγών πολλών εμπόρων που προσφέρει στους θεσμικούς επενδυτές πρόσβαση στην παγκόσμια ρευστότητα. Οι αυξανόμενες προμήθειες που κερδίζονται σε όγκους συναλλαγών, συνεχείς αναβαθμίσεις προϊόντων και εισαγωγές που έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερους όγκους συναλλαγών ομολόγων, καθώς και στρατηγικές συμμαχίες και εξαγορές ή τεχνολογίες που της επιτρέπουν να εισέλθει σε νέες αγορές και να παρέχει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, προμηνύουν καλά για αυτήν την εταιρεία Zacks #3 Rank.

Η συναινετική εκτίμηση του Zacks για το EPS της εταιρείας για το 2023 δείχνει αύξηση 15,1% σε ετήσια βάση. Βγήκε με μέση έκπληξη 1,92% στα τέσσερα τρίμηνα. Οι συναινετικές εκτιμήσεις της εταιρείας για το EPS για το 2022 και το 2023 έχουν μετακινηθεί 0,5% και 2,7% βόρεια τις τελευταίες 30 ημέρες.

Τιμή και συναίνεση: MKTX

Θέλετε τις τελευταίες συστάσεις από την Zacks Investment Research; Σήμερα μπορείτε να κατεβάσετε 7 καλύτερες μετοχές για τις επόμενες 30 ημέρες. Κάντε κλικ για να λάβετε αυτήν τη δωρεάν αναφορά

Intercontinental Exchange Inc. (ICE) : Δωρεάν Αναφορά Ανάλυσης Αποθεμάτων

CME Group Inc. (CME) : Δωρεάν Αναφορά Ανάλυσης Αποθεμάτων

Nasdaq, Inc. (NDAQ): Δωρεάν αναφορά ανάλυσης μετοχών

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) : Δωρεάν Αναφορά Ανάλυσης Αποθεμάτων

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) : Δωρεάν Αναφορά Ανάλυσης Μετοχών

Για να διαβάσετε αυτό το άρθρο του Zacks.com, κάντε κλικ εδώ.

Zacks Investment Research

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *